Χρυσάνθη Σκουμπουρδή – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,
(Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής

Η Καθηγήτρια Χρυσάνθη Σκουμπουρδή θα παρουσιάσει την πρωτοπόρα δράση: «Μετράμε μήκη παίζοντας». Οι δράσεις προέρχονται από μαθήματα και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και απευθύνονται σε παιδιά 5-8 ετών.

Οι δράσεις αυτές σχετίζονται με παιχνίδια, με εικονογραφημένα σενάρια, καθώς και με μαθησιακές δραστηριότητες με τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού.

Το παιχνίδι αποτελεί κατάλληλο πλαίσιο για την υποστήριξη μαθηματικών δραστηριοτήτων εφόσον εμπεριέχουν γνώση, αλλά και διασκέδαση στοιχεία τα οποία, συχνά, ενθαρρύνουν τα παιδιά να συγκεντρωθούν και να επιμείνουν σε μια δραστηριότητα, τόσο ώστε να κατακτήσουν την επιδιωκόμενη γνώση. Ακόμη και όταν τα μαθηματικά αρχίζουν να δυσκολεύουν το κίνητρο και το ενδιαφέρον των παιδιών μπορούν να διατηρηθούν, ισχυρά, με την παρουσίαση των μαθηματικών σε αλληλεπιδραστικά παιγνιώδη πλαίσια τα οποία υποστηρίζουν και κινητοποιούν τη μάθηση. Εκτός από τον γνωστικό και τον παιδαγωγικό τομέα, ουσιώδης είναι η συνεισφορά του παιχνιδιού και στον κοινωνικό, τον συναισθηματικό, τον πολιτισμικό, καθώς και τον ψυχολογικό τομέα, με την καλλιέργεια των ποικίλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που καλλιεργεί.

Τα παιχνίδια τα οποία θα πραγματοποιηθούν, στη διάρκεια του φεστιβάλ, είναι τα ακόλουθα:

  1. Χτίσε το πρώτος/η!
  2. Μετράμε Μήκη παίζοντας

Τα εικονογραφημένα σενάρια υποστηρίζουν τη μάθηση των μαθηματικών εφόσον μέσω αυτών προσελκύεται το ενδιαφέρον των παιδιών, αναπτύσσεται η φαντασία τους, δημιουργούνται κίνητρα για ενασχόληση και ενεργητική συμμετοχή, γίνονται αντιληπτές οι μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες, αναπτύσσεται η σκέψη και η μαθηματική γλώσσα, λύνονται προβλήματα, συσχετίζονται διαφορετικά θέματα μεταξύ τους, ερμηνεύονται και μεταφράζονται εικόνες, προκαλούνται δημιουργικές μαθηματικές συζητήσεις κ.λπ.

Τα εικονογραφημένα σενάρια που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, είναι τα παρακάτω:

  1. Σαλιγκαροπεριπέτειες
  2. Ο μικρός Φοίβος
  3. Η μεταμόρφωση της Νάντιας
  4. Σπίτι μου σπιτάκι μου

Οι μαθησιακές δραστηριότητες, οι οποίες σε μια κριτική και δημιουργική μαθηματική εκπαίδευση προκύπτουν μέσα από καταστάσεις προβληματισμού και υποστηρίζονται από ποικίλα υλικά και μέσα, ενθαρρύνουν τον αναστοχασμό και την επικοινωνία, εξασφαλίζουν τη δημιουργία εσωτερικών αναπαραστάσεων, υποστηρίζουν τη γνωστική ανάπτυξη και την αιτιολόγηση σημαντικών μαθηματικών ιδεών, οδηγώντας στην κατασκευή της γνώσης.

Οι μαθησιακές δραστηριότητες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του φεστιβάλ, θα υποστηριχθούν από τα ακόλουθα εκπαιδευτικά υλικά:

  1. Anglegs
  2. Cuisenaire rods
  3. Μεζούρες
  4. Χάρακες

«Μετράμε μήκη παίζοντας»

Οι δράσεις μας θα σχετίζονται με εικονογραφημένα σενάρια, με μαθησιακές δραστηριότητες με τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και με εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Η ανάγνωση και διάδραση με τα εικονογραφημένα σενάρια και η πραγματοποίηση των μαθησιακών δραστηριοτήτων με τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού θα πραγματοποιηθούν στις σχολικές τάξεις (Νηπιαγωγείο, Α’ και Β’ τάξη δημοτικού), την Πέμπτη και την Παρασκευή, το πρωί.

Η διεξαγωγή των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, καθώς και η ανάγνωση και διάδραση με τα εικονογραφημένα σενάρια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, στην πρωινή ζώνη δραστηριοτήτων. Τα παιχνίδια και τα σενάριά μας μπορούν να προσαρμοστούν για διαφορετικό αριθμό συμμετεχόντων και ηλικιών.

H Χρυσάνθη Σκουμπουρδή είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΤΕΠΑΕΣ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Μαθηματικών: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού». Είναι συγγραφέας τριών επιστημονικών βιβλίων και συν-συγγραφέας άλλων δύο. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, σε πρακτικά διεθνών και πανελλήνιων συνεδρίων, σε ιστοσελίδες, καθώς και σε διεθνείς και ελληνικούς συλλογικούς τόμους. Έχει επιμεληθεί εκδόσεις ελληνικών και διεθνών συνεδρίων.

Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα και είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών ενώσεων, καθώς και μέλος της συντακτικής επιτροπής ελληνικών και διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Έχει οργανώσει ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στη διαχείριση και στην αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και παιχνιδιού για τη διδασκαλία/μάθηση των μαθηματικών, καθώς και στη διερευνητική μαθηματική εκπαίδευση.

http://ltee.aegean.gr/skoumpourdi/

https://www.researchgate.net/profile/Chrhi_Skoumpourdi

Η Ιωάννα-Μαρία Ζέλιου, είναι τριτοετής φοιτήτρια στο ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Μουσικοθεραπείας και ασχολείται με τους παραδοσιακούς χορούς από μικρή ηλικία.

Με αφορμή την ενασχόλησή της με τη μουσική και τον χορό, στο πλαίσιο ενός μαθήματος δημιούργησε, σε συνεργασία με δύο ακόμα φοιτήτριες και την επίβλεψη της καθηγήτριας Χρυσάνθης Σκουμπουρδή, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με τίτλο «Ταξίδι στην Παράδοση».

Παράλληλα, κατά την διάρκεια της φοίτησής της στο πανεπιστήμιο έχω συμμετάσχει σε εθελοντικές οργανώσεις όπως στον «Μαραθώνιο της Ρόδου».

Η Ειρήνη-Ηλιάνα Κουρσάρη, είναι τριτοετής φοιτήτρια στο ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Από μικρή ηλικία ασχολείται με τη μουσική και τους παραδοσιακούς χορούς.

Το 2009 έγινε μέλος του Χορευτικού Συλλόγου Καρουσάδων και το 2011 εγγράφηκε στη Φιλαρμονική Καρουσάδων όπου ξεκίνησε μαθήματα κλαρίνου.

Ως φοιτήτρια ξεκίνησε να συμμετέχει εθελοντικά σε διάφορες δράσεις του νησιού της Ρόδου, όπως για παράδειγμα, στην οργάνωση «Ρόδος για την Ζωή» και στον «Μαραθώνιο Ρόδου».

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ