Δημοσθένης Σαρηγιάννης – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ο καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης  ανοίγει ένα ζωντανό διάλογο για το Περιβάλλον και την Υγεία σε μια προσπάθεια να γίνουν κατανοητές έννοιες καθοριστικές για την ποιότητα της καθημερινή μας ζωής και την επιβίωσή μας.

Περιβάλλον και Υγεία:  ποιες είναι οι επιπτώσεις της ρύπανσης του περιβάλλοντος στην υγεία μας, υπάρχουν σύγχρονες τεχνολογίες παρακολούθησης της; Πώς επιτυγχάνεται η σωστή διαχείριση των αποβλήτων; τι είναι η βιομηχανική οικολογία; Πόσο μπορούμε να συμβάλλουμε ως ενεργοί πολίτες;

O Δημοσθένης Σαρηγιάννης είναι Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ.

Ακαδημαϊκά ο Δρ. Σαρηγιάννης είναι: (α) Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα, Διευθυντής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής και του Εργαστηρίου Γενικής Χημικής Τεχνολογίας και Διευθυντής της ερευνητικής δομής HERACLES του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας του ΑΠΘ. Επιπλέον διδάσκει στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Χημικής και Βιομοριακής Μηχανικής, Βιοϊατρικής Μηχανικής, Κλινικής Φαρμακολογίας και Περιβάλλοντος και Υγείας στην Πολυτεχνική και Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ.

(β) Αναπληρωτής Καθηγητής Υγειονομικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών (IUSS) στην Παβία της Ιταλίας, Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου CORDA (Complex Risk and Data Analysis), και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 1ου πανεθνικού Διδακτορικού προγράμματος για την Βιώσιμη Ανάπτυξη με ιδιαίτερη έμφαση στην Υγεία και τα Οικοσυστήματα στο Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Προηγμένων Σπουδών (IUSS) της Παβίας στην Ιταλία (στο οποίο συμμετέχουν πάνω από 50 Πανεπιστήμια της Ιταλίας).

(γ) Επισκέπτης καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Παρισιού και

(δ) Διδάσκων στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Yale στις ΗΠΑ.

Είναι Πρόεδρος της Μεσογειακής Επιστημονικής Εταιρείας για την Προστασία του Περιβάλλοντος, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Τοξικολογικής Εταιρείας και του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών (Τμήμα Βορείου Ελλάδος), μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την Ατμοσφαιρική Ρύπανση του ελληνικού Υπουργείου Υγείας και σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Περιβάλλοντος και Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ενώ είναι μέλος της Επιτροπής για το Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Από το 1994 έως το 2010, ο Δρ. Σαρηγιάννης διετέλεσε Βοηθός Γενικού Διευθυντή του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC-ΚΚΕρ), επιστημονικός συντονιστής του Ινστιτούτου Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή (IHCP) του ΚΚΕρ, όπου ηγήθηκε των δραστηριοτήτων για Καταναλωτικά Προϊόντα και Διατροφή, Ασφάλεια και Ποιότητα Καταναλωτικών Προϊόντων, Έκθεση του ανθρώπου σε περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και στην αξιολόγηση κινδύνου χημικών ουσιών, στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Χημικών Προϊόντων και υπήρξε, Διευθυντής Στρατηγικής του IHCP και Επικεφαλής του Τομέα Μοντελοποίησης Σύνθετων Συστημάτων στο Ινστιτούτο Συστημάτων Πληροφορικής και Ασφάλειας του ΚΚΕρ. Από το 2006 έως το 2010 υπηρέτησε στην Επιστημονική Επιτροπή για τους Χρόνιους Κινδύνους του INERIS, του Εθνικού Ινστιτούτου Περιβαλλοντικού και Βιομηχανικού Κινδύνου της Γαλλίας. Από το 2002 έως το 2006 υπηρέτησε στην Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας της ΕΕ και στην Ομάδα Εργασίας για την Υγεία και το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το 2002 έως το 2004 ήταν Γραμματέας της Επιστημονικής Επιτροπής του ΚΚΕρ.

Η έρευνά του εστιάζει στο ανθρώπινο εκθεσίωμα και τη χρήση του για τη βελτίωση της εκτίμησης κινδύνου και του σχεδιασμού ασφαλών χημικών προϊόντων. Έχει γράψει πάνω από 160 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και 26 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία και μονογραφίες, ενώ έχει ηγηθεί σε 40 διεθνή ερευνητικά προγράμματα στις παραπάνω θεματικές περιοχές. Το 2015 του απονεμήθηκε το βραβείο Bo Holmstedt από την Eurotox και το Ίδρυμα Bo Holmstedt για τη συνεισφορά του στην ασφάλεια φαρμακευτικών και χημικών προϊόντων, και το 2017 το Βραβείο CEFIC-LRI από την Πρωτοβουλία Μακροπρόθεσμης Έρευνας της Ένωσης Ευρωπαϊκών Χημικών Βιομηχανιών, σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια των χημικών.

Η έρευνά του επικεντρώνεται στη διερεύνηση του ανθρώπινου εκθεσιώματος για τη βελτίωση της εκτίμησης της διακινδύνευσης για την υγεία από τοξικές ουσίες και προϊόντα στη βιομηχανία και το περιβάλλον, και στην ενσωμάτωση των προστασίας της δημόσιας υγείας σε στρατηγικές κυκλικής οικονομίας, ακολουθώντας τις αρχές του ασφαλούς και βιώσιμου σχεδιασμού προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών. Στα πλαίσια της εκτίμησης των περιβαλλοντικών κινδύνων για την υγεία, ηγείται της διεπιστημονικής ομάδα εντός της ερευνητικής δομής HERACLES του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας του ΑΠΘ που εργάζεται καθημερινά στη μοντελοποίηση διαχείρισης κινδύνου για την υγεία λόγω της COVID-19 και άλλων λοιμωδών νόσων. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας περισσότερων από 160 επιστημονικών εργασιών με κριτές που έχουν δημοσιευθεί στη βιβλιογραφία και έχει ηγηθεί ή συνεισφέρει σε 50 διεθνή ερευνητικά προγράμματα στους παραπάνω τομείς.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)
Το ΕΙΕ είναι ένα διεπιστημονικό κέντρο ερευνών, το οποία ιδρύθηκε το 1958 και απαρτίζεται σήμερα από τρία ερευνητικά Ινστιτούτα, ένα στην περιοχή των Ανθρωπιστικών Επιστημών και δύο στην περιοχή των Θετικών Επιστημών.
Αποστολή του ΕΙΕ είναι η διεξαγωγή πολύ-επιστημονικής έρευνας στους τομείς των ανθρωπιστικών, φυσικών και τεχνικών επιστημών.
Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) έχει ως αντικείμενο την έρευνα της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής, και πολιτιστικής ιστορίας του ελληνικού χώρου και των περιοχών όπου έδρασε ο Ελληνισμός, από την προϊστορική αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στη συγκρότηση και διάχυση νέας γνώσης, καθώς και την κατάρτιση νέων ερευνητών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εθνική αυτογνωσία και στη διεθνή επιστημονική συνεργασία στα πεδία που υπηρετεί.
Τα δύο Ινστιτούτα θετικών επιστημών του ΕΙΕ διεξάγουν βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς της υγείας, των φαρμάκων, της επιστήμης των υλικών με έμφαση στα νανο-υλικά, στις εφαρμογές της φωτονικής και της βιοτεχνολογίας καθώς και στους τομείς των εναλλακτικών πηγών ενέργειας και του περιβάλλοντος, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη γνώσεων, προϊόντων και υπηρεσιών με σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνική και οικονομική ευημερία και αειφορία.
Η Βιβλιοθήκη Επιστήμης, Τεχνολογίας και Πολιτισμού «Κ.Θ. Δημαρά» είναι μία από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες επιστημονικών και τεχνολογικών περιοδικών στην Ελλάδα, παρέχοντας μοναδικές υπηρεσίες στο σύνολο της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας από το 1958.