Γεωπονικό Πανεπιστήμιο – Ιωάννης Μπαζιώτης

Το ταξίδι μου στην Ανταρκτική / αναζητώντας μετεωρίτες: Μια εμπειρία ζωής από τον καθ. του  Γεωπονικού Πανεπιστημίου Δρ. Ιωάννη Μπαζιώτη. Χαρακτηριστική παρουσίαση επιστημονικά παιγνίδια, δείγματα μετεωριτών

Η αναζήτηση του διαστήματος στους μετεωρίτες από την Ανταρκτική

Ο Έλληνας γεωλόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ορυκτολογίας-Πετρολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμμετείχε στη 41η αποστολή Antarctic Search for Meteorites (ANSMET), την οποία η NASA έχει καθιερώσει από το 1976. Οι αποστολές αυτές έχουν ανακαλύψει έως τώρα πάνω από 22.000 μετεωρίτες, ενώ η ομάδα του ανέκτησε συνολικά 263 μετεωρίτες.Το ταξίδι στην Ανταρκτική διήρκησε περίπου 3 μήνες, εκ των οποίων τις 6 εβδομάδες η ομάδα που συμμετείχε ο κ.Μπαζιώτης παραμείνε σε σκηνές τύπου Scott στο πάγο, κοντά στο Νότιο Πόλο. 

Ο Ιωάννης Μπαζιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980, αποφοίτησε από το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2002 (έτος εισαγωγής 1998), και έλαβε το διδακτορικό του από τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2008. Εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα στο ΕΜΠ τη διετία 2008-2010. Το 2012 μετέβη στην Αμερική όπου, υπό την καθοδήγηση του Larry Taylor, -ενός από τους καλύτερους Επιστήμονες στην Πλανητική Επιστήμη-, δημοσίευσε πόνημα για τον πιο σημαντικό μετεωρίτη με προέλευση τον πλανήτη Άρη, τον Tissint.

Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από τη NASA. Ακολούθησε μεταδιδακτορική έρευνα σε μανδυακούς ξενολίθους, με σκοπό την κατανόηση της ετερογένειας του μανδύα σε μικρομετρική κλίμακα. Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την Ελληνική Πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και εκπονήθηκε συνεργατικά με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το California Institute of Technology, το Πανεπιστήμιο της Βιέννης και το Πανεπιστήμιο της Περούτζια. Η εν λόγω ερευνητική δουλειά συμπεριλήφθηκε στα έργα καλή πρακτικής του ΕΣΠΑ.

Το 2014 προσλήφθηκε ως λέκτορας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας στο Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 2016 εξελίχθηκε σε επίκουρο καθηγητή, ενώ από το 2023 έχει εξελιχθεί στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.

Παρουσιάζει έντονη δράση σε διεθνές επίπεδο, με συμμετοχή σε συνέδρια ως προσκεκλημένος ομιλητής, σε Πανεπιστήμια, και ομιλίες για το ευρύτερο κοινό. Έχει πλούσιο επιστημονικό έργο, με πολλές από τις εργασίες του να έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά με υψηλό δείκτη εγκυρότητας. Έχει αναπτύξει εξαιρετικές συνεργασίες με πολυάριθμα Πανεπιστήμια (π.χ. California Institute of Technology, University of Tennessee, Open University of London, University of Muenster) και Οργανισμούς (π.χ. NASA, Jet Propulsion Laboratory, Natural History Museum of Vienna) του εξωτερικού, οι περισσότεροι εκ των οποίων στηρίζονται από Εθνικά ή Διεθνή -χρηματοδοτούμενα- προγράμματα. Είναι αξιολογητής Επιστημονικών περιοδικών, και ερευνητικών προγραμμάτων για τον οργανισμό NASA.

Ασχολείται ενεργά με την Επιστήμη των μετεωριτών και τη κοσμοχημεία. Συμμετείχε στην Αποστολή Antarctic Search for Meteorites (ANSMET) που χρηματοδοτείται από τη NASA και υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Ερευνών της Αμερικής. Μία Αποστολή που έχει επιστρέψει περισσότερα από 22000 δείγματα μετεωριτών στη 1976 έως σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που Έλληνας Επιστήμονας συμμετείχε στην εν λόγω Αποστολή, ενώ μόλις 2-3 Επιστήμονες γίνονται δεκτοί από περίπου 200 αιτήσεις (σε ετήσια βάση).

Σύντομο Ιστορικό Γεωπονικού Πανεπιστημίου.
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) είναι το τρίτο σε αρχαιότητα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, μετά το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Ιδρύθηκε με τον νόμο 1844/1920, ως αυτοτελές Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με την επωνυμία Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (Α.Γ.Σ.Α.).
Η Α.Γ.Σ.Α. μετεξελίχθηκε σε Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελούμενο από επτά ανεξάρτητα Ακαδημαϊκά Τμήματα με το Π.Δ. 377/1989, το οποίο εν συνεχεία με το Π.Δ. 226/1995, μετονομάσθηκε σε Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Το ΓΠΑ παρέχει υψηλού επιπέδου Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς των Γεωπονικών Επιστημών. Όραμα του Ιδρύματος  αποτελεί η δυναμική τοποθέτησή του στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον και η ανταπόκρισή του στις παραγωγικές και αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Παράλληλα, το όραμά του υλοποιείται σε τρεις άξονες δράσεων με στόχους την Εκπαιδευτική Αριστεία, την Ερευνητική Αριστεία και τη Σύνδεση με την κοινωνία.
Το ΓΠΑ συνεπές προς τον ιστορικό του ρόλο, παρακολουθεί, παρεμβαίνει αλλά και αναπτύσσεται στους ρυθμούς και τις κατευθύνσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης και επιστήμης. Βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την κοινωνία, αντιλαμβάνεται τις ανάγκες της και παρέχει θέσεις και προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν στον αγροτοδιατροφικό τομέα.