Δράσεις του Μουσείου Γρίφων

Ξενάγηση στο Μουσείο Γρίφων  Εκεί ο επισκέπτης μπορεί να μάθει την ιστορία και τα είδη γρίφων, αλλά και να παίξει με γρίφους που είναι ταιριαστικοί, ακολουθιακοί, αναδιπλώμενοι, εμπλεκόμενοι, διασυνδεδεμένοι, ανοιγόμενοι, εκλειπόμενοι, κ.α. Στο Μουσείο Γρίφων τονίζεται πως η Ελλάδα έχει την μεγαλύτερη επίδραση στους γρίφους παγκοσμίως, λόγω του αρχαιότερου αινίγματος της Σφίγγας, του αρχαιότερου μηχανικού γρίφου που είναι το Οστομάχιον του Αρχιμήδη, και της συνεχούς…

Read More