Ένωση Ελλήνων Φυσικών

H Ένωση Ελλήνων Φυσικών είναι Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έτος ίδρυσης το 1930. Εκπροσωπεί τους επιστήμονες της Φυσικής σε όλο το χώρο της ελληνικής επικράτειας. Θεμελιώδη στόχο της αποτελεί η ανάπτυξη και υποστήριξη όλων των κλάδων της Φυσικής προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας.

Σε ετήσια βάση, συντονίζει πλήθος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με σκοπό την ευρύτερη διάδοση της γνώσης και των εξελίξεων στον χώρο των Φυσικών Επιστημών. Συγκεκριμένα, διοργανώνει εκπαιδευτικά συνέδρια που παρέχουν πληροφόρηση για τις σύγχρονες εξελίξεις και τα επιτεύγματα της επιστημονικής κοινότητας καθώς και επιμορφωτικά σεμινάρια που αποσκοπούν στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών και παντός ενδιαφερομένου. Επιπλέον, φέρει την ευθύνη της διεξαγωγής μαθητικών διαγωνισμών, εκδηλώσεων και θερινών σχολείων που στοχεύουν στην επαφή της μαθητικής κοινότητας με προηγμένες επιστημονικές έννοιες και την ενσωμάτωσή της στην επιστημονική έρευνα.

Στόχοι:

 • Συνεισφορά στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στο εξωτερικό.
 • Εκπροσώπηση και υποστήριξη των Ελλήνων επαγγελματιών Φυσικών τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στο εξωτερικό.
 • Φροντίδα για την κατάρτιση και επιμόρφωση των επαγγελματιών των Φυσικών Επιστημών αλλά και ανάπτυξη σχετικού κώδικα δεοντολογίας.
 • Καθιέρωση του σωματείου ως θεσμικού συμβουλευτικού φορέα απέναντι στην Πολιτεία για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τις Φυσικές Επιστήμες και την τεχνολογία.
 • Συμβολή στην εξοικείωση του ευρύτερου κοινού γύρω από θέματα Φυσικών Επιστημών.
 • Διευκόλυνση της επαφής και αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων, ιδρυμάτων και οργανισμών που έχουν ως αντικείμενο ενδιαφέροντος τη φυσική.
 • Συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο με σκοπό την προαγωγή της χρήσης των Επικοινωνιών και της Τεχνολογίας των Φυσικών Επιστημών.

Δράσεις:

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών συμμετέχει στο φεστιβάλ με το  πρωτότυπο και διαδραστικό πρόγραμμα διδασκαλίας των φυσικών επιστημών Science is Fun. Μέσα από εντυπωσιακά πειράματα θα αναδειχθεί η σημασία τους στην καθημερινότητά μας. 

Ενδεικτικά πειράματα που θα παρουσιασθούν είναι:

 • Ένα …Τζίνι στο μπουκάλι…, εντυπωσιακή παρασκευή Οξυγόνου
 • Γεμίστε ένα μπουκάλι με… «Το ζωογόνο αέριο».
 • «…Και εγέννετω Φώς»  – Υπέρλαμπρη καύση μαγνησίου.
 • Ρουκέτα αλκοόλης.
 • Το αέριο που βρυχάται… Καύση φυσαλίδων Υδρογόνου, Αφρός Υδρογόνου, «Κροτούν αέριο»