Κινητό Εργαστήριο Οδυσσέας

Λίγα λόγια για τον «ΟΔΥΣΣΕΑ»:
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των δράσεών του για την ενημέρωση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών σχετικά με θέματα καινοτομίας, με τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά και με όλους τους προβληματισμούς που τους απασχολούν όπως η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, το cyber bullying, ο σχολικός εκφοβισμός, η κακοποίηση, και πολλά άλλα διαθέτει τον «ΟΔΥΣΣΕΑ» το 1ο Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας.

Υπό τη σκέπη του θεματικού τρίπτυχου «Τεχνολογία – Ασφάλεια – Δημιουργικότητα», οι δράσεις που φιλοξενούνται στον «ΟΔΥΣΣΕΑ», προσεγγίζουν ολιστικά την εκπαιδευτική κοινότητα και επιμερίζονται σε δύο κεντρικούς πυλώνες: Αφενός στην ενημέρωση, στην πρόληψη και στην ευαισθητοποίηση παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων σχετικά με σημαντικά θέματα που αφορούν τα παιδιά, κι αφετέρου στην ανάπτυξη από τα παιδιά δεξιοτήτων ζωής και ψηφιακών δεξιοτήτων, που θα τους επιτρέψουν να προστατεύονται αλλά και να δρουν ως ενεργοί πολίτες, ικανοί να συμβιώνουν ειρηνικά και δημιουργικά στον φυσικό και στον ψηφιακό κόσμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα κινητή μονάδα του Χαμόγελου έχει ως λειτουργικό σκοπό:
• Την ενημέρωση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών για τη σωστή χρήση της τεχνολογίας (καλή και κακή χρήση internet), καθώς και για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών προς το όφελος των ίδιων αλλά και του συνόλου
• Την παράδοση σεμιναρίων από εξειδικευμένο προσωπικό του Οργανισμού μας σε επαγγελματίες (εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς & ψυχολόγους) σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά.
• Επιπλέον, η νέα κινητή μονάδα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως Κινητό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων σε όποια περιοχή υπάρχει ανάγκη, καθώς θα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (δορυφορικό internet, θέσεις εργασίας)
• Την εκπαίδευση και ενημέρωση επαγγελματιών στην παροχή πρώτων βοηθειών από το εξειδικευμένο προσωπικό του Οργανισμού
• Την πραγματοποίηση αιμοδοσίας
Η δράση του «ΟΔΥΣΣΕΑ» πραγματοποιείται πανελλαδικά υπό την Αιγίδα και με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δείτε τις δράσεις στο φεστιβάλ Καστελλορίζου: https://kastellorizofestival.com/2023/odysseas/