Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, (Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής

Οι δράσεις μας προέρχονται από μαθήματα και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και απευθύνονται σε παιδιά 5-8 ετών.

Οι δράσεις αυτές σχετίζονται με παιχνίδια, με εικονογραφημένα σενάρια, καθώς και με μαθησιακές δραστηριότητες με τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού.

Το παιχνίδι αποτελεί κατάλληλο πλαίσιο για την υποστήριξη μαθηματικών δραστηριοτήτων. Τα παιχνίδια εμπεριέχουν στοιχεία χαράς και διασκέδασης τα οποία, συχνά, ενθαρρύνουν τα παιδιά να συγκεντρωθούν και να επιμείνουν σε μια δραστηριότητα, τόσο ώστε να κατακτήσουν την επιδιωκόμενη γνώση. Ακόμη και όταν τα μαθηματικά αρχίζουν να δυσκολεύουν το κίνητρο και το ενδιαφέρον των παιδιών μπορούν να διατηρηθούν, ισχυρά, με την παρουσίαση των μαθηματικών σε αλληλεπιδραστικά παιγνιώδη πλαίσια τα οποία υποστηρίζουν και κινητοποιούν τη μάθηση. Εκτός από τον γνωστικό και τον παιδαγωγικό τομέα, ουσιώδης είναι η συνεισφορά του παιχνιδιού και στον νοητικό, τον κοινωνικό, τον συναισθηματικό, τον πολιτισμικό, καθώς και τον ψυχολογικό τομέα, με την καλλιέργεια ποικίλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που επιτυγχάνει.

Τα παιχνίδια τα οποία θα πραγματοποιηθούν, στη διάρκεια του φεστιβάλ, είναι τα ακόλουθα:

 1. «Μάντεψε ποιο σχήμα»
 2. «Παιχνίδι μνήμης με σχήματα»
 3. «Βρες το σχήμα»
 4. «Η πόλη των σχημάτων»

Τα εικονογραφημένα σενάρια υποστηρίζουν τη μάθηση των μαθηματικών εφόσον μέσω αυτών προσελκύεται το ενδιαφέρον των παιδιών, αναπτύσσεται η φαντασία τους, δημιουργούνται κίνητρα για ενασχόληση και ενεργητική συμμετοχή, γίνονται αντιληπτές οι μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες, αναπτύσσεται η σκέψη και η μαθηματική γλώσσα, λύνονται προβλήματα, συσχετίζονται διαφορετικά θέματα μεταξύ τους, ερμηνεύονται και μεταφράζονται οι εικόνες, προκαλούνται δημιουργικές μαθηματικές συζητήσεις κ.λπ.

Τα εικονογραφημένα σενάρια τα οποία θα διαβαστούν και θα αναλυθούν μέσω δραστηριοτήτων, στη διάρκεια του φεστιβάλ, είναι τα ακόλουθα:

 1. «Το κάστρο με τις παράξενες πύλες»
 2. «Μια βόλτα στο πάρκο»
 3. «Οι περιπέτειες του αστυνόμου Σαΐνη»
 4. «Στη Χώρα των Σχημάτων»

Οι μαθησιακές δραστηριότητες, οι οποίες σε μια κριτική και δημιουργική μαθηματική εκπαίδευση προκύπτουν μέσα από καταστάσεις προβληματισμού και υποστηρίζονται από ποικίλα υλικά και μέσα, ενθαρρύνουν τον αναστοχασμό και την επικοινωνία, εξασφαλίζουν τη δημιουργία εσωτερικών αναπαραστάσεων, υποστηρίζουν τη γνωστική ανάπτυξη και την αιτιολόγηση σημαντικών μαθηματικών ιδεών.

Οι μαθησιακές δραστηριότητες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του φεστιβάλ, θα υποστηριχθούν από τα ακόλουθα εκπαιδευτικά υλικά:

 1. «Γεωπίνακα»
 2. «Μαθηματικό καθρέφτη»
 3. «Συνδεόμενα σχήματα» & «Anglegs»
 4. «Τάνγκραμ»

H Χρυσάνθη Σκουμπουρδή είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΤΕΠΑΕΣ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Μαθηματικών: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού». Είναι συγγραφέας τριών επιστημονικών βιβλίων και συν-συγγραφέας άλλων δύο. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, σε πρακτικά διεθνών και πανελλήνιων συνεδρίων, σε ιστοσελίδες, καθώς και σε διεθνείς και ελληνικούς συλλογικούς τόμους. Έχει επιμεληθεί εκδόσεις ελληνικών και διεθνών συνεδρίων.

Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα και είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών ενώσεων, καθώς και μέλος της συντακτικής επιτροπής ελληνικών και διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Έχει οργανώσει ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στη διαχείριση και στην αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και παιχνιδιού για τη διδασκαλία/μάθηση των μαθηματικών, καθώς και στη διερευνητική μαθηματική εκπαίδευση.

http://ltee.aegean.gr/skoumpourdi/

https://www.researchgate.net/profile/Chrhi_Skoumpourdi

H Χρυσάνθη Δημητρακοπούλου είναι τεταρτοετής φοιτήτρια στο ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με τη Συμβουλευτική Ψυχολογία και τις Πρώτες Βοήθειες.

Τους τελευταίους τέσσερις μήνες εργάζεται στο παιδικό τμήμα του υδάτινου πάρκου "WATERPARK Rhodes".

Η Ιουλία Κομπογιάννη είναι απόφοιτη του ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με εκτεταμένη επιμόρφωση σε ποικιλία θεμάτων με επίκεντρο το παιδί και την επιστημονική δραστηριότητα. Έχει δημοσίευση εργασία σε ελληνικό επιστημονικό περιοδικό με θέμα «Έχουν φύλο τα παιχνίδια; Διερεύνηση των απόψεων των νηπίων για την έμφυλη διάσταση του παιχνιδιού».

Έχει σχεδιάσει και αναπτύξει επιτραπέζιο εκπαιδευτικό παιχνίδι για την έννοια του μήκους και τη μέτρησή του, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας και το έχει παρουσιάσει στο φοιτητικό συνέδριο Edutopia, των Παιδαγωγικών Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών. Συμμετέχει εθελοντικά στις δράσεις του ιδρύματος παιδικής μέριμνας θηλέων Ρόδου. Εργάζεται ως νηπιαγωγός σε καλοκαιρινό πρόγραμμα (summer camp).

Η Ελευθερία Ξενάκη είναι τεταρτοετής φοιτήτρια στο ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με τη Συμβουλευτική Ψυχολογία και τις Πρώτες Βοήθειες, επίσης τα τελευταία δύο χρόνια εργάζεται προσέχοντας νήπια ηλικίας έως 6 ετών.

Το 2021 συμμετείχε εθελοντικά στην οργάνωση «Ρόδος για τη Ζωή» για την υποστήριξη ασθενών καρκίνου.