Θωμάς Παππάς

Απόφοιτος μαθηματικών και νυν πληροφορικάριος, ασχολείται χρόνια με την παράδοση workshop μέσα από τους διάφορους ευρωπαϊκούς και μη οργανισμούς που συμμετείχε.

  • Οι συμμετέχοντες ξεκινούν παίζοντας ένα παιχνίδι στο κινητό όπου θα πρέπει να λύσουν έναν απλό γρίφο. Ο facilitator μετά εξηγεί τα διάφορα βήματα της επιστημονικής μεθόδου και δείχνει πως μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να λύσουμε προβλήματα.
  • Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες και δίνεται ένα πρόβλημα στον καθέναν, π.χ. τι κάνουμε όταν το laptop δεν ανοίγει, και προσπαθούν να το λύσουν εφαρμόζοντας ότι έμαθαν.
  • Οι ομάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους και μετά μπορούν να σχολιάσουν και να κάνουν review στα αποτελέσματα της άλλης ομάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες υπάρχει το Training Session Outline (TSO) του workshop.