Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» – Stem Ρομποτική

Θαλάσσια Εκπαιδευτική Ρομποτική – RoboPisces

Το κοινό που θα παρακολουθήσει θα ενημερωθεί για τις δεξιότητες που αναπτύσσονται και καλλιεργούνται με την Εκπαιδευτική ρομποτική και θα έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει τις δικιές του ρομποτικές κατασκευές «Ψάρια» με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών πακέτων LEGO Mindstorms EV3. Τέλος, θα μπορούν να τις προγραμματίσουν μέσω ειδικών λογισμικών και να δώσουν κίνηση και συμπεριφορά στα ρομπότ.

Η δράση αποτελεί παρουσίαση του project Robopisces στο οποίο συμμετέχει και το σχολείο μας. Το πρόγραμμα αυτό προωθεί μια ισχυρή διακρατική συνεργασία (Ιταλία, Ιρλανδία, Λετονία, Ελλάδα, Μάλτα και Κροατία) μεταξύ διεθνών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων υψηλού επιπέδου και σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενεργοποιεί ειδικές δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης STEAM και ψηφιακών δεξιοτήτων και ενσωματώνει καινοτόμα στοιχεία στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μέσω της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (ER). Η Εκπαιδευτική Ρομποτική δημιουργεί ένα ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον το οποίο διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών και τους παρακινεί να συμμετάσχουν σε διασκεδαστικές μαθησιακές δραστηριότητες. Στο project RoboPisces υλοποιήθηκαν ποικίλες ρομποτικές κατασκευές που προσομοίωσαν τις συμπεριφορές ψαριών και μελετήθηκε με ποιον τρόπο θα μπορούσαν αυτές οι ρομποτικές κατασκευές να συμβάλλουν στην επίλυση  προβλημάτων του υδάτινου οικοσυστήματος.

Εργαστήριο για παιδιά (8 ετών και άνω) και ενήλικες. Μέγιστος αριθμός παιδιών που θα μπορούσε να συμμετάσχει ενεργά στο workshop και να κατασκευάσει ρομποτική κατασκευή είναι περίπου τα 20 άτομα.

Ο κ. Χατζημιχάλης είναι πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών και Πληροφορικής και κάτοχος πιστοποίησης “Microsoft Certified Professional” (MCP). Έχει εμπειρία στον κλάδο ως μηχανικός υπολογιστών στην εταιρεία Pc Systems A.E και ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη και συντήρηση του εσωτερικού δικτύου ενός μεγάλου πολυκαταστήματος στη Ρόδο. Το 2004 ήταν μηχανικός κυβερνοασφάλειας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας ως εξωτερικός συνεργάτης (SAIC) σε συνεργασία με την Pc Systems.

Το 2010 ίδρυσε τη δική του σχολή πληροφορικής (Pc Learn) - η οποία δίδασκε Επιστήμη Υπολογιστών και Πληροφορικής σε μαθητές όλων των ηλικιών και παρείχε πιστοποιήσεις από τον φορέα ECDL. Έχει πολυετή εμπειρία σε μαθήματα πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και στην προετοιμασία μαθητών για τις πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον».

Από το 2013 είναι εκπαιδευτικός πληροφορικής στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» σε όλες τις βαθμίδες (Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο). Από το 2021 έχει αναλάβει ως Διευθυντής Γυμνασίου των εκπαιδευτηρίων. Από το 2014 είναι υπεύθυνος του εργαστηρίου ρομποτικής των εκπαιδευτηρίων και έχει συμμετάσχει σε πολλούς εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς ρομποτικής.

Τέλος έχει συμμετάσχει σε διάφορα σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένου ενός διήμερου εργαστηρίου που διοργάνωσε η Microsoft στο Λονδίνο το 2015 με τίτλο «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Μεταμόρφωση».

Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Έχουμε την πεποίθηση ότι η αισιοδοξία για την πορεία του κόσμου, μπορεί να προκύψει από τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου και της αποστολής της Εκπαίδευσης.

Προς αυτή την κατεύθυνση δημιουργήθηκαν τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» που επιδιώκουν να παρέχουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Έχουν καθιερωθεί πανελλήνια, ως ένα ξεχωριστό ιδιωτικό σχολείο, αφενός για τις διακρίσεις των μαθητών τους στον εκπαιδευτικό τομέα και αφετέρου για την επιτυχημένη συμμετοχή τους σε ποικίλες εκφάνσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι.

Στοχεύουν να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών από τη νηπιακή ηλικία έως την εφηβεία, σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον αποδοχής και φροντίδας.

Αποβλέπουν στην καλλιέργεια υπεύθυνων, ηθικά ακέραιων, ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων προσωπικοτήτων ατόμων εφοδιασμένων με συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων, με ανεπτυγμένες ικανότητες και καλλιεργημένες στάσεις, που να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα να ζήσουν στο αυριανό ελληνικό και διεθνές περιβάλλον.

Έχουν ένα σαφή προσανατολισμό και μια απόλυτη επικέντρωση προς τη μάθηση. Η μάθηση δεν περιορίζεται στην οικοδόμηση βασικών γνώσεων και την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων που αφορούν μόνο το τυπικό σχολικό περιβάλλον, αλλά επεκτείνονται και σε αυτές που αφορούν στην καθημερινή εμπειρία ζωής. Επιδιώκεται η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να εφαρμόζουν τις γνώσεις που απέκτησαν, ώστε να αναλύουν, να συλλογίζονται και να επικοινωνούν αποτελεσματικά όταν διατυπώνουν, επιλύουν και ερμηνεύουν προβλήματα της καθημερινής ζωής.