Το Ινστιτούτο Πληροφορικής – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στην Αθήνα

Ο γνωστός  και βραβευμένος για την επικοινωνία της επιστήμης ερευνητής του ΙΤΕ Δρ. Δημήτρης Γραμμένος, μέσα από ταχύρρυθμα εργαστήρια, πρωτότυπες διαδραστικές παρουσιάσεις  και επιστημονικά παιγνίδια  θα προσφέρει μια βιωματική και παιγνιώδη εισαγωγή στη Δημιουργική Σκέψη και τη Δημιουργικότητα.

Βιωματικά εργαστήρια

Σκεψεδάκια – Νόστιμες μπουκίτσες Δημιουργικής Σκέψης

  • Tαχύρρυθμο εργαστήριο που προσφέρει μια βιωματική και παιγνιώδη εισαγωγή στη Δημιουργική Σκέψη και τη Δημιουργικότητα.
  • Bασικός στόχος είναι η έμπνευση μέσα από τη διασκέδαση, καθώς και να ανοίξει την όρεξη των συμμετεχόντων να σκεφτούν διαφορετικά.
  • Περιλαμβάνει διασκεδαστικές ασκήσεις, τα «Σκεψεδάκια», που συνδυάζουν τη Δημιουργικότητα με τη Διασκέδαση και εξασκούν ποικίλες πτυχές του μυαλού (φαντασία, ανοιχτομυαλιά, εφευρετικότητα, αντισυμβατικότητα, ανοησία, κ.α.).

Διάρκεια: 40’ – Για παιδιά 10+ ετών και ενήλικες.
Μπορούν να συμμετέχουν και γονείς μαζί με τα παιδιά τους.

Ο Δημήτρης Γραμμένος είναι Κύριος Ερευνητής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Επίσης, είναι πιστοποιημένος αξιολογητής των διεθνών στάνταρ τεστ δημιουργικότητας Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT).

Από το 2014, δημιούργησε τη δραστηριότητα «Σχεδιαστές του Μέλλοντος» στο πλαίσιο της οποίας αναπτύσσει και οργανώνει βιωματικές εμπειρίες που εισάγουν την έννοια και την πρακτική της Δημιουργικότητας και της Δημιουργικής Σκέψης σε παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς, και το ευρύ κοινό.

Ως τώρα, έχει οργανώσει περισσότερα από 75 εργαστήρια σε 5 χώρες και στο Διαδίκτυο, στα οποία συμμετείχαν συνολικά πάνω από 8.500 άτομα όλων των ηλικιών.

Ινστιτούτο Πληροφορικής – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), ένα από τα οχτώ ερευνητικά Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ‘Έρευνας (ΙΤΕ), διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, και διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, προωθεί την εκπαίδευση και κατάρτιση προσφέροντας τεχνογνωσία σε ένα μεγάλο πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με τη χορήγηση υποτροφιών και τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα. Κύρια χαρακτηριστικά του αποτελούν η ερευνητική του αριστεία, η διεπιστημονική προσέγγιση και η συνεχής προσπάθεια μεταφοράς των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των τεχνολογιών που αναπτύσσει στην βιομηχανία και ευρύτερα στην κοινωνία.

Το ΙΠΙΤΕ βρίσκεται στην έδρα του Ιδρύματος στο Ηράκλειο Κρήτης, και απασχολεί σήμερα περίπου 350 άτομα. Από το έτος ιδρύσεως του (1983), είναι διεθνώς ανταγωνιστικό και έχει αριστεύσει σε όλες τις αξιολογήσεις ερευνητικών ινστιτούτων που έχουν γίνει στην Ελλάδα από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕK), έχοντας καταταχθεί πάντα πρώτο στον τομέα της Πληροφορικής. Το ΙΠΙΤΕ συμμετέχει ενεργά στην οικονομική, κοινωνική και τεχνολογική ανάπτυξη της Περιφέρειας Κρήτης, σε στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους τοπικούς φορείς και οργανισμούς.