6ος Μεγίστειος Αινιγμάτων Αγών

Ο Μεγίστειος Αινιγμάτων Αγών (Μεγίστειος, λόγω της ονομασίας Μεγίστη) είναι ένας Τετραπλός Διεθνής Διαγωνισμός (Επιγραφής. Εικόνας, Επινόησης και Επίλυσης) που ξεκίνησε το 2017. Είναι μια γιορτή παιχνιδιών και λογοπαίγνιων για παιδιά από 0 έως 150 χρονών, που παρουσιάζει στον κόσμο τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στους γρίφους και στα αινίγματα.

Μπορείτε να πάρετε μέρος στον 6ο ΜΑΑ στέλνοντας λεκτικούς γρίφους, εικόνες-γρίφους, ή τρισδιάστατους γρίφους, ενώ θα υπάρξει και τουρνουά γρήγορης επίλυσης. Οι καλύτεροι θα κερδίσουν βραβεία. Από φέτος, ο ΜΑΑ (όπως και η 15η Έκθεση Γρίφων KEC που ξεκίνησε το 2008) είναι μέρος του Φεστιβάλ Γρίφων.

Για περισσότερες πληροφορίες …