ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”

“Οι αξίες ταξιδεύουν;” (Ευρωπαϊκό  έργο VAST)

Η δραστηριότητα με τίτλο “Οι αξίες ταξιδεύουν;” απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Λυκείου και  εστιάζει στην αντίληψη και κατανόηση των αξιών από μέρους των ίδιων των μαθητών, αξιοποιώντας το κείμενο της ‘Αντιγόνης’ του Σοφοκλή ως εκπαιδευτικό εργαλείο.

Με αφορμή το κείμενο της αρχαίας τραγωδίας της ‘Αντιγόνης’, οι μαθητές καλούνται να αναλογιστούν και να συζητήσουν γύρω από τις αξίες και τα ηθικά διλήμματα που συχνά καλούμαστε, ως ενεργοί πολίτες, να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητά μας. Η δραστηριότητα είναι διάρκειας περίπου 2,5 ωρών και περιλαμβάνει ατομικές δραστηριότητες, εργασία σε ομάδες, καθώς και συζήτηση την ολομέλεια.

Περιγραφή δράσης – Η δομή της δραστηριότητας θα είναι η ακόλουθη:

  • βιωματική δραστηριότητα γνωριμίας
  • σύντομη εισήγηση μέσα από τη χρήση διαλόγου
  • προβολή αποσπάσματος μίας παράστασης της “Αντιγόνης” εστιασμένη στο διάλογο/αντιπαράθεση του Κρέοντα με την Αντιγόνη για την ταφή του Πολυνείκη
  • εργασία σε ομάδες
  • συζήτηση στην Ολομέλεια

Η εν λόγω δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου VAST (https://www.vast-project.eu/), το οποίο εστιάζει σε μεγάλο βαθμό σε εκθέσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες μουσείων.

Απευθύνεται σε διαφορετικές ομάδες μαθητών (έως 15 μαθητές/ομάδα) – 21&22/9/2022. 

Λίγα λόγια για το έργο

Το έργο VAST στοχεύει στη μελέτη του μετασχηματισμού των θεμελιωδών (ηθικών) αξιών στο χώρο και στο χρόνο και στη μεταφορά τους στο προσκήνιο της προηγμένης ψηφιοποίησης.

Το έργο θα ανιχνεύσει και θα διασυνδέσει τις αξίες…

…του παρελθόντος μέσω της ανάλυσης συλλογών άυλων στοιχείων που εκφράζονται σε φυσική γλώσσα και προέρχονται από διαφορετικούς τόπους και από σημαντικές χρονικές στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας, όπως θεατρικά έργα, παραμύθια και επιστημονικά έγγραφα

…του παρόντος μέσω της συλλογής και ψηφιοποίησης του τρόπου με τον οποίο οι αξίες μεταδίδονται σήμερα και του τρόπου με τον οποίο το κοινό βιώνει και αντιλαμβάνεται τις μεταδιδόμενες αξίες. Τα πιλοτικά μας προγράμματα επικεντρώνονται στην καλλιτεχνική και πολιτιστική βιομηχανία, την επιστήμη και την εκπαίδευση.

Στον πυρήνα του έργου VAST βρίσκεται η ψηφιακή πλατφόρμα VAST. Η πλατφόρμα οραματίζεται να προσφέρει όχι μόνο τις γνώσεις που συλλέγονται κατά τη διάρκεια του έργου, αλλά και τα εργαλεία που υποστηρίζουν τη συνεχή ψηφιοποίηση του άυλου περιεχομένου και τη συνεχή μελέτη των αξιών στο χώρο και το χρόνο.

Ο Δρ Γεώργιος Πετάσης είναι Eρευνητής Γ' στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" στην Αθήνα. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, της αναπαράστασης γνώσης και της μηχανικής μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής πληροφοριών, της εκμάθησης οντολογιών, των γλωσσικών πόρων, της γραμματικής συμπερασματολογίας, της σύνθεσης ομιλίας και των υποδομών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας.

Είναι ο δημιουργός της πλατφόρμας επεξεργασίας φυσικής γλώσσας Ellogon και συνιδρυτής της "Intellitech", μιας ελληνικής εταιρείας που ειδικεύεται στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας.

Η Δρ Δώρα Κατσαμώρη είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο SKEL The AI Lab του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" σε έργα που αφορούν στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό, καθώς επίσης την σύνδεση της τεχνολογίας με την κοινωνία.

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στον τομέα της Ενεργούς Πολιτειότητας και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και διαθέτει μακρά εμπειρία ως συντονίστρια και ερευνήτρια σε ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα, καθώς επίσης και ως εκπαιδεύτρια τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων και νέων.

Η Δρ Λήδα Αρνέλλου είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στην ομάδα Artifact (Artificial Intelligence for Culture) στο Εργαστήριο SKEL The AI Lab του ΕΚΕΦΕ ‘’Δημόκριτος’’, σε έργα που αφορούν στην ανάπτυξη διαδραστικών εκθέσεων, την προηγμένη ψηφιοποίηση για την πολιτιστική κληρονομιά, την άτυπη εκπαίδευση και την επικοινωνία της επιστήμης.

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Επικοινωνία της Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και έχει μεγάλη εμπειρία ως Ερευνήτρια σε έργα που αφορούν στην εκπαίδευση γύρω από την επιστήμη, την άτυπη εκπαίδευση (π.χ. μουσεία) και τη δημόσια εικόνα της επιστήμης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και ως συντονίστρια της Διαδραστικής Έκθεσης Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ίδρυμα Ευγενίδου).

Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) επικεντρώνεται στην έρευνα και την ανάπτυξη στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών, των Δικτύων, των Τεχνολογιών Ιστού και των Ευφυών Συστημάτων. Το Ινστιτούτο επιδιώκει τόσο τη μακροπρόθεσμη βασική έρευνα όσο και την εφαρμοσμένη έρευνα με την υλοποίηση σαφώς καθορισμένων έργων Ε&Α. Παράλληλα, διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση νέου ερευνητικού προσωπικού παρέχοντας υποτροφίες σε μεταπτυχιακό και μεταδιδακτορικό επίπεδο και την απασχόλησή τους σε ερευνητικά έργα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη διάδοσή τους στο ευρύ κοινό.
Ο κύριος στρατηγικός στόχος του ΙΠ&Τ είναι να διαπρέψει στην έρευνα και την καινοτομία που απαιτούνται για την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης.
Οι δραστηριότητες και η τεχνογνωσία του ΙΠ&Τ επικεντρώνονται κυρίως στους ακόλουθους τομείς
• Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα
• ‘Εξυπνα Πληροφοριακά Συστήματα

Για να επιτύχει στην αποστολή του, το Ινστιτούτο: συνεργάζεται διεθνώς με τη βιομηχανία, με εμπορικές εταιρείες, καθώς και με Ερευνητικά Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια, συμμετέχει σε διεθνείς προσπάθειες τυποποίησης, διαχέει τα ερευνητικά του αποτελέσματα μέσω δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, συμμετέχει σε ημερίδες, δημόσιες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες, συντονίζει ή συμμετέχει σε πολυάριθμα ερευνητικά έργα, αξιοποιεί τα ερευνητικά του αποτελέσματα με την κατάθεση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τη δημιουργία spin-off εταιρειών ή επιδιώκει συνεργασία με εταιρείες τεχνολογίας.